پرش لینک ها

مدت زمان اعتبار نوبت

نوبت دریافتی شما پس از خرید به مدت 3 اعلام بار متوالی پس از مجاز شدن به انتخاب بار معتبر می باشد. (در نسخه جدید روز خرید نوبت محاسبه نمی شود)
به عنوان مثال یک راننده امروز یک نوبت خریداری می کند. به فرض اینکه از فردای روز خرید امکان انتخاب بار برای او وجود داشت (مجاز به انتخاب بار شد)، سه روز بعد در صورتی که باری انتخاب نکرد نوبت وی باطل می شود.

لازم به ذکر است این امکان برای جلوگیری از رسوب نوبت ها و تسهیل نوبت دهی برای تمامی رانندگان عزیز در نظر گرفته شده است.

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه وب شما استفاده می کند.